Dosimeter

En dosimeter är en personburen ljudexponeringsmätare, alltså ett instrument som en person bär med sig och som kan registrera ekvivalent ljudtrycksnivå för en given tidsperiod. Bullerexponeringen varierar ju oftast oregelbundet under ett arbetsskift. Men med en dosimeter fäst på kroppen kan arbetstagarna rör sig fritt på ett så att säga normalt sätt samtidigt som bullerexponeringen mäts.


Dosimeter med oktavbandsanalys

DC112 – Dosimeter med oktavbandsanalys

DC112 är en högpresterande dosimeter med spektrumanalysator, stort minne och USB-port. Detta är det perfekta instrumentet för att mäta exponering av buller enligt direktiv 2003/10/CE och standarden SS-EN 61252.

Dosimetern mäter samtidigt alla parametrar som behövs för att bedöma nivåerna av buller som arbetstagare utsätts för, med och utan hörselskydd. Förutom att mäta ekvivalentnivån med A- och C-frekvensvägningsfilter [LAt, LCt] (SNR och HML-metoden), utför den samtidigt en realtidsfrekvensanalys, med eller utan frekvensvägningsfilter och med oktavband från 63 Hz till 8 kHz. Naturligtvis görs även mätning av toppvärde med C-frekvensvägningsfilter [LCpeak].

DC112 gör det möjligt för dig att utvärdera och mäta exponering av buller och ger dig också all information som behövs för att utbilda arbetstagarna om de bullerrisker som finns. Dessutom hjälper det dig att välja de mest lämpliga hörselskydden.


Vill Du ha priser eller offert, använd gärna formuläret längst ner på sidan!


högpresterande dosimeter

DC112d – Dosimeter

Som DC112, se ovan, men ej med oktavbandsanalys. Behöver Du en högpresterande dosimeter men har inget behov av spektrumanalysatorfunktion är DC112d modellen för Dig.


Vill Du ha priser eller offert, använd gärna formuläret nedan!


Har Du en fråga, kontakta oss!

Vill Du ha en offert på någon av våra produkter, fyll i nedanstående formulär!