mäta buller

Ljud- och bullermätare

Buller är ett av våra stora arbetsmiljöproblem trots att stora insatser har gjorts under många år. Vi vet att höga ljudnivåer kan ge hörselskador och att det är viktigt att skydda hörseln i bullriga miljöer. För att kunna analysera och åtgärda bullerproblem på ett effektivt sätt krävs kunskap. En del av den kunskapen baseras på att man kan mäta buller och för det behövs en ljudnivåmätare.

Vi har allt från enkla ljudnivåmätare till mer avancerade precisionsinstrument med oktav- och tersbandsanalys, se vår produktsida!

Akustiskakameror

Akustisk kamera – gör ljud synligt!

Med en akustisk kamera kan Du enkelt lokalisera olika ljudkällor. På en skärm ser Du en videobild av det objekt eller omgivning Du riktar den akustiska kameran mot och har Du en eller flera ljudkällor inom bildområdet kommer dessa att visas med färgmarkeringar. Kanske indikerar ljudet att ett fel har uppstått eller att ett fel är på gång att ske. Instrumentet mäter hörbart ljud samt ultraljud som Du inte kan höra. Det är nämligen vad som orsakar ljudet och/eller var det uppträder som är intressant.

Vi har flera olika typer av akustiska kameror. Läs mer på produktsidan!