Vi har det Du behöver för att kunna mäta ljud- och buller!

Ljud & oljud (buller)

Buller på våra arbetsplatser, i våra bostäder och i vår omgivning upplevs av många människor som mycket stressande och störande inslag i vårt moderna samhälle. Buller är ett av våra stora arbetsmiljöproblem trots att stora insatser har gjorts under många år. Vi vet att höga ljudnivåer kan ge hörselskador och att det är viktigt att skydda hörseln i bullriga miljöer. Medvetenheten om bullrets skadliga inverkan är stor.

För att kunna analysera och åtgärda bullerproblem på ett effektivt sätt krävs kunskap. En del av den kunskapen baseras på att man kan mäta buller. För att kunna mäta ljud och buller behöver man en ljudnivåmätare.

Vi har allt från enkla ljudnivåmätare till mer avancerade precisionsinstrument med oktav- och tersbandsanalys, se vår produktsida.

mäta buller