Akustisk kamera

En akustisk kamera, även kallad ljudkamera, är en utrustning som man använder för att visualisera ljud och lokalisera olika ljudkällor. Den bild som användaren ser liknar den bild en värmekamera visar. Därför är en ljudkamera ett ypperligt verktyg att snabbt hitta och analysera olika ljudkällor, både på avstånd och mer i detalj på en enhet eller produkt.

Hur den fungerar

hur en akustisk kamera fungerar

En akustisk kamera använder ett antal mikrofoner i en mikrofonmatris för att skapa en akustisk bild av det objekt eller den omgivning mikrofonerna är riktad mot. Ljud sprids som en våg med en viss hastighet och det innebär att den tid ljudet behöver för att nå de olika mikrofonpositionerna i matriser varierar. Algoritmen i processorn som tar emot ljudsignalerna analyserar dessa tidsskillnader och beräknar den akustiska bilden.

Samtidigt används en optisk videokamera för att generera den nödvändiga optiska informationen och den akustiska bilden överförs sedan i realtid till en skärm där den överlagras på videobilden. Det innebär att användaren kan se från vilken riktning och vilket objekt eller del av objektet ljudet eller ljuden kommer från. För att i detalj studera mer intressanta ljud eller ljudkällor kan man gå närmare dessa.

Ser mer än vi hör

tryckluftsläckage ljudkamera

En akustisk kamera är mer känslig och noggrann än våra öron, vilket innebär att den kan detektera ljud som vi inte kan höra eller lokalisera. Frekvensområdet för en ljudkamera når upp i ultraljudsområdet, vilket är viktigt då många problem kan lokaliseras med hjälp av ultraljud. Ultraljud är alltså ljud som vi människor inte kan uppfatta.

Bilden till höger visar ett läckage i tryckluftsledning. Detta ljud som uppstår vid ett tryckluftsläckage består av ett brett spektrum av frekvenser (toner), både hörbara och ohörbara ultraljud. Storleken på läckaget och lufttrycket i ledningarna avgör det ljud som uppstår. Ytterligare ett problem är att ofta är det andra ljud och ljudkällor i närheten som överröstar det ljud vi är intresserad av. Ett akustisk kamera hjälper oss att lokalisera ett ljud bland andra ljudkällor.

CAE acoustic cameras

CAE Software und Systems GmbH är vår leverantör av akustiska kameror. Företaget har stor erfarenhet inom akustikmätningar och då med speciell fokus på akustik kameror. CAE är ett tyskt företag och all utveckling och produktion sker i Tyskland.

ljudkamera SoundCam

Akustisk kamerorna kan delas in i två huvudgrupper:

  • handburna & sensor enheter – SoundCam Ultra och SoundCam 2.0
  • portabla modulära enheter – SoundCam Bionic

Alla enheter har samma användargränsnitt (firmware). För mer avancerade användare finns programvaran ”Noise Inspector”