Om oss

Faleco AB är en svensk distributör av mätteknisk utrustning.

Vår vision & ambition

• Att förse våra kunder med välfungerande lösningar av hög kvalité till konkurrenskraftigt pris.
• Att vara det personliga företaget som sätter våra kunders behov och krav i fokus.
• Att hos våra kunder skapa förtroende samt kundnöjdhet och därigenom uppnå långsiktiga kundrelationer.
• Att verka för att våra medarbetare är engagerade, kunniga och med ansvarstagande och god affärsetik hanterar våra kundrelationer.

Miljöansvar

  • Falecos agerande ska präglas av långsiktigt kretsloppstänkande så att vi, våra kunder och leverantörer minimerar påverkan på miljön.
  • Våra leverantörer utvecklar kontinuerligt sina produkter med tanke på miljöpåverkan.
  • Vi strävar efter att öka kunskapen och höja miljömedvetandet hos vår personal.
  • Faleco AB tillämpar gällande miljölagstiftning, samt andra föreskrifter och krav som berör verksamheten.

Källsortering

Vi tillämpar källsortering i samråd med hyresvärd.

Elektriska och elektroniska produkter

Vi följer förordning (SFS 2014:1075 och SFS 2008:834) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Använda och kasserade produkter kan lämnas vid El-retur återvinningsstation inom Sveriges gränser eller vid vårt kontor.

Integritetspolicy

För vår Integritetspolicy, se här!

Vår kontorsadress är:

Faleco AB
Hängpilsgatan 5
426 77 Västra Frölunda

För leveransadress av gods, vänligen kontakta oss.