SoundCam

portabel ljudkamera

Från att tidigare har varit ett verktyg för i stort sett bara för akustik- eller NVH-avdelningar är nu en akustisk kamera ett verktyg som används i en rad olika tillämpningar och av användare som inte är akustiker. Därför att en ljudkamera som man enkelt kan ta med ut i fält öppnar också upp nya tillämpningar.

Våra kunder är kreativa och vi ser helt nya tillämpningar för våra SoundCam-enheter. Exempel på en tillämpning av Ultra Sensor är en tillverkare som vill verifiera att de enheter som lämnar produktionslinan låter lika, dvs har samma ljudbild. Eftersom ett avvikande ljud kan indikera felaktigheter, t.ex. problem med ett lager, samt att kunder som köper fler enheter lätt betraktar en enhet som låter annorlunda med en viss ”misstänksamhet”. Jämfört med ett system som använder en rundstrålande mikrofon för att mäta ljud ger en ljudkamera två uppenbara fördelar. Nämligen att en ljudkamera ger en bild av ljudet vilket underlättar problemidentifiering och åtgärd samt att en ljudkamera fungerar som en riktad mikrofon och dämpar (undertrycker) omkringliggande ljud, vilket i en bullrig produktionsmiljö kan vara helt avgörande för att kunna göra mätningar.

Presentation av SoundCam

ljudkamera

Är du intresserad av en demo/presentation av ljudkameran, så kontakta oss. Vi kan via ”Teams” gör en ”online” presentation. Allt för att du skall få en bra uppfattning om hur ljudkameran fungerar och hur du kan använda den. Tidsåtgång för en ”online” presentation brukar vara ca 45-60 min beroende på hur många frågor som ställs.

Självklart kan vi också komma på besök och visa ljudkameran. Men ett ”Teams”-möte kan vara ett bra första steg om du vill veta mer om hur SoundCam fungerar.

Översikt

De olika SoundCam-modellerna har en prisbild som gör de intressanta för en mängd olika nya tillämpningar. Mjukvaran och användargränssnittet är identiskt mellan de olika modellerna. Användningen är intuitiv och enkel.

ljudkamera SoundCamljudkameraakustisk sensorlätt ljudkameraljudkamerasensor
Produktsidor:SoundCam 2.0SoundCam 2.0 SensorSoundCam Ultra 3SoundCam Ultra Sensor
Samplings-hastighet:200 kHz200 kHz200 kHz200 kHz
”Beamforming” >
(rekommendation):
800 Hz800 Hz2000 Hz2000 Hz
”Beamforming” <
(rekommendation):
60 kHz60 kHz100 kHz100 kHz
Format:bärbar (3,4kg)stationär (35x35x5 cm)bärbar (1,5kg)stationär (15x15x7.5 cm)
Exempel på
användning:
• Ljudlokalisering
• NVH och BSR tillämpningar
• Produktutveckling
• Ljudlokalisering
• Väg/trafik monitorering
• Maskin monitorering
• Produktionstestning
• Tryckluftläckage
• Partiell urladdning
• Underhåll
• Väg/trafik monitorering
• Partiell urladdning
• Maskin monitorering
• Produktionstestning

SoundCam 2.0

Ta Dig tid, drygt 2 min, och titta på den här introduktionsvideon om SoundCam. Den ger Dig en snabb överblick över hur ljudkameran fungerar och vad man kan använda den till.

Demo – presentation av Soundcam (svenska)

Vill Du få en bra förståelse av hur SoundCam fungerar och hur man kan använda den, se nedanstående video (15 min, på svenska):


Demo – hur Du använder de olika skallägena i SoundCam (svenska)

Se denna video för mer detaljerad beskrivning av de olika skallägena (Auto, Smart eller Off-mode) i SoundCam (7 min, på svenska):


Demo (english)

If you want a demo of the SoundCam and a good understanding of how it works and how to use it, watch the video below (15 min, in English):


Scaling modes

This video explains in more details the different scaling modes of the SoundCam ( 7 min, in English):

SoundCam för tillämpningar inom NVH (Noise, Vibration and Harshness)

Akustiska kameror i form av traditionella mikronmatriser har använts på NVH-avdelningar i många år. Att lokalisera olika ljudkällor och analysera ljudet har och är ett viktigt steg i utvecklingsarbetet inom fordonsindustrin.

Fördelar med SoundCam:

  • Snabbt och enkelt att komma igång med mätningar och att spara mätdata samt video och bilder för dokumentation.
  • Bärbar enhet – enkelt att flytta kameran närmare ljudkällan och öka pixelupplösningen på mätningen.
  • Bärbar enhet – enkelt att ta med sig kameran utomhus, ut i fält.
  • Har hög akustisk bildhastighet (100 fps), vilket är viktigt för att visa transientljud som t.ex. gnissel- och skallerljud

Titta på denna video! Tar bara drygt 2 min och visar hur man kan använda SoundCam för NVH-tillämpningar.

Hur man kan hitta ljudbryggor och läckage med SoundCam

Ljud utifrån

I videon nedan visas ett fönsterparti med en skjutdörr. På balkongen på andra sidan av fönstret har man placerat en rundstrålande (dodekaeder) högtalare som avger vitt brus. På SoundCam-skärmen ser man tydligt var ljudet “läcker in”.

byggakustik ljudkamera
Det är tydligt att de övre hörnen samt båda sidorna på glasdörren läcker. Med ett högt dynamiskt intervall blir läckorna klart synliga.

rumssakustik ljudkamera
Ett litet dynamiskt intervall ger en mer precis bild av de största läckorna.


Ljud mellan rum

Gipsväggar, särskilt de som är eftermonterade, är ofta problematiska ur akustiksynpunkt. Bristfällig installation skapar ljudbryggor och läckor som får ljudet att passera från ett rum till ett annat. Med SoundCam kan dessa punkter lokaliseras så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att eliminera den oönskade ljudtransporten. Videon nedan visar var ljudet ifrån det angränsande rummet kommer in. En rundstrålande högtalare användes i rummet bakom skiljeväggen.

Det är tydligt att de övre hörnen och det inre fönstret är svaga punkter för den akustiska isoleringen.

Tryckluftsläckage

tryckluft läckage

Tryckluftsläckage beroende på läckande och föråldrade tryckluftssystem är idag ett stort problem för många större industriella anläggningar. För företag som vill minska sina kostnader och miljöpåverkan är det av stort intresse att åtgärda och minska dessa energiförluster. Ytterligare problem med läckande tryckluftssystem är också flera driftstörningar och högre ljudnivåer i de lokaler systemet används i.

Även om man med sin hörsel ibland kan hitta ett tryckluftsläckage så är ofta industrimiljöer bullriga och har så höga bakgrundsljud att även kraftiga läckage kan vara svåra att urskilja med hörseln. Men med en ljudkamera kan man mäta ljudet från ett läckage, även i mycket bullrig miljö.

Ser både hörbara och ohörbara ljud

läckage tryckluft

En akustisk kamera är mer känslig och noggrann än våra öron och kan detektera ljud som vi inte kan höra eller lokalisera. De ljud som uppstår vid ett tryckluftsläckage har i huvudsak ett frekvensinnehåll mellan 18 kHz till 55 kHz. Om vi har bra hörsel, kan vi höra max ca 20 kHz. Det innebär att vi kan enbart höra en mindre del av den ljudenergi som uppstår vid ett läckage. Medan en SoundCam-enhet kan detektera hela frekvensområdet.

SoundCam Ultra är en bärbar ljudkamera väl lämpad för felsökning av tryckluftssystem:

  • Bärbar enhet – enkelt att ta med sig kameran och gå runt och “scanna ” av tryckluftsledningarna.
  • Snabbt och enkelt att komma igång med mätningar och om man så önskar så kan man spara mätdata samt video och bilder för dokumentation.
  • Ljudkameran kan reducera bakgrundsbruset för att få bättre mätningar.
  • Man behöver inte stå i direkt anslutning till ett läckage för att upptäcka det utan man kan göra mätningar på avstånd. Vilket underlättar när ledningar är dragna i tak eller högre upp på väggar. Avståndet beror på vilken miljö man befinner sig i, men i de flesta fall rör det sig om flera 10-tals meter och utomhus ännu längre.

Video som visar läckagesökning i tryckluftssystem:

Läckaget syns i mitten av videobilden som en ”färgpunkt”. Storleken på ”färgpunkten” sätts genom dynamiken/känsligheten. För denna mätning visas också ljudkamerans frekvensgraf där man kan se tydligt att i detta fall har läckageljudet ett frekvensinnehåll mellan ca 20kHz och 50 KHz. Det är alltså inte möjligt för en människa att höra ett sådant ljud.
.

För SoundCam Ultra produktsida, se: https://faleco.nu/ljudkamera/soundcam-ultra

För mer om läckagesökning i tryckluftssystem, se vår sida: https://lackagesokningtryckluft.se


partiell urladdning

Användning av SoundCam Ultra är ett enkelt sätt att identifiera och hitta partiella urladdningar i högspänningssystem.

Det finns olika typer av partiella urladdningar som urladdning på ytan över t.ex en isolator, mellan komponenter där den elektriska anslutningen är dålig samt elektrisk urladdning mellan kraftledningens linor och omgivande luft s.k koronaurladdning. Alla dessa typer av partiella urladdningar ger upphov till ljud, både hörbart och högfrekvent s.k ultraljud, som en ljudkamera kan detektera och vissa överlagrad på kamerans videobild.

Fördelar

Med en SoundCam Ultra kan man tidigt upptäcka partiella urladdningar och därigenom åtgärda potentiella problem innan de orsakar driftstopp. Användning av en SoundCam Ultra innebär också att man snabbt och enkelt samt på säkert avstånd kan söka igenom områden för att hitta potentiella problem.

Dessa fördelar innebär i slutändan minskade kostnader och driftsäkrare elnät.

För SoundCam Ultra produktsida, se: https://faleco.nu/ljudkamera/soundcam-ultra