Noise Inspector

Noise Inspector är en programvara för den mer avancerade användaren. ”Firmwaren” i de olika akustiska kamerorna är baserad på algoritmen ”beamforming” för att visualisera ljudkällor. Med Noise Inspector kan du använda många andra, både kända och nya algoritmer för att skapa den akustiska bilden för dina mätningar. Det användarvänliga gränssnittet vägleder dig som användare genom hela processen från datainsamling, med någon av de akustiska kamerorna, via analys till rapportering.

Noise Inspector Software är inte en sluten mjukvarulösning, exportmöjligheten tillåter användningen av resultat och mätningar på olika mjukvaruplattformar. Rådatafilerna och resultatfilerna lagras på hårddisken i TDMS-filformatet från National Instruments och kan enkelt läsas i extern programvara. Det öppna LabVIEW- och Matlab-gränssnittet ger ett enkelt sätt att utveckla sina egna algoritmer och att integrera dessa i Noise Inspector.

VIDEO

Noise Inspector – The Easy way to acoustic pictures

This video is a short introduction in the Noise Inspector software. The video demonstrates how easy it is to create acoustic pictures and export them to a report.

Application acoustic nearfield holography

This video is a demonstration how to do acoustic nearfield holography (SONAH) with our acoustic camera. With this method it is possible to localize sound sources very precisely at 40 Hz.