Akustisk kamera

Vad är en akustisk kamera

En akustisk kamera, även kallad ljudkamera, är en utrustning som man använder för att visualisera ljud och lokalisera olika ljudkällor. Den bild som användaren ser liknar den bild en värmekamera visar. Därför är en ljudkamera ett ypperligt verktyg att snabbt hitta och analysera olika ljudkällor, både på avstånd och mer i detalj på en enhet eller produkt.

Hur den fungerar

hur en akustisk kamera fungerar

En akustisk kamera använder ett antal mikrofoner i en mikrofonmatris för att skapa en akustisk bild av det objekt eller den omgivning mikrofonerna är riktad mot. Ljud sprids som en våg med en viss hastighet och det innebär att den tid ljudet behöver för att nå de olika mikrofonpositionerna i matriser varierar. Algoritmen i processorn som tar emot ljudsignalerna analyserar dessa tidsskillnader och beräknar den akustiska bilden.

Samtidigt används en optisk videokamera för att generera den nödvändiga optiska informationen och den akustiska bilden överförs sedan i realtid till en skärm där den överlagras på videobilden. Det innebär att användaren kan se från vilken riktning och vilket objekt eller del av objektet ljudet eller ljuden kommer från. För att i detalj studera mer intressanta ljud eller ljudkällor kan man gå närmare dessa.

Ser mer än vi hör

tryckluftsläckage ljudkamera

En akustisk kamera är mer känslig och noggrann än våra öron, vilket innebär att den kan detektera ljud som vi inte kan höra eller lokalisera. Frekvensområdet för en ljudkamera når upp i ultraljudsområdet, vilket är viktigt då många problem kan lokaliseras med hjälp av ultraljud. Ultraljud är alltså ljud som vi människor inte kan uppfatta.

Bilden till höger visar ett läckage i tryckluftsledning. Detta ljud som uppstår vid ett tryckluftsläckage består av ett brett spektrum av frekvenser (toner), både hörbara och ohörbara ultraljud. Storleken på läckaget och lufttrycket i ledningarna avgör det ljud som uppstår. Ytterligare ett problem är att ofta är det andra ljud och ljudkällor i närheten som överröstar det ljud vi är intresserad av. Ett akustisk kamera hjälper oss att lokalisera ett ljud bland andra ljudkällor.


 

Översikt över våra akustiska kameror – CAE acoustic cameras

CAE Software und Systems GmbH är vår leverantör av akustiska kameror. Företaget har stor erfarenhet inom akustikmätningar och då med speciell fokus på akustik kameror. CAE är ett tyskt företag och all utveckling och produktion sker i Tyskland.

ljudkamera SoundCam

Akustisk kamerorna kan delas in i två huvudgrupper:

  • handburna & sensor enheter – SoundCam
  • portabla modulära enheter – SoundCam Bionic

Alla enheter har samma användargränsnitt (firmware) för ”beamforming”. Bionic modellerna S, M och L kan även fås med programvara för SONAH (acoustic nearfield holography).


ljudkameror

SoundCam – handburen

De två handburna SoundCam-enheterna är smidiga instrument att använda för ljudlokalisering. Perfekt för gnissel-, skaller-, knak- och läckageljud. De två handburna modellerna finns också i en ”sensor-modell” där enkelt utryckt display och tangenter har tagits bort och datorkommunikation är enda alternativet.

För mer information gå till vår produktsida!


Bionic

SoundCam Bionic

Modulär akustisk kamera bestående av en huvudenhet med integrerat batteri och skärm (touch screen) samt en mikrofonmatris med 112 st mikrofoner.

portabel akustisk kamera

Fyra olika modeller finns och där skillnaden mellan modellerna är storleken (diametern) på mikrofonmatrisen. Diametern på matrisen ger värdet för nedre gränsfrekvens och större diameter ger lägre nedre gränsfrekvens. Mikrofonmatrisen består av sju ”armar” som ansluts lätt till huvudenheten genom att armarna hålls på plats med magneter.

Huvudenheten är samma för de olika modellerna vilket innebär att mikrofonmatriserna är utbytbara. Man kan alltså t.ex ha två olika mikronmatriser för en huvudenhet och enkelt skifta matris beroende på mätning.

SoundCam Bionic XS

lätthanterad akustiks kamera

Diameter av 28 cm

Beamforming: 850 Hz – 24 kHz

För datablad, klicka här (pdf)!

SoundCam Bionic S

Akustisk kamera

Diameter av 54 cm

SONAH: 40 Hz – 2kHz
Beamforming: 480 Hz – 24 kHz

För datablad, klicka här (pdf)!

SoundCam Bionic M

smidig akustisk kamera

Diameter av 100 cm

SONAH: 40 Hz – 2kHz
Beamforming: 250 Hz – 24 kHz

För datablad, klicka här (pdf)!

SoundCam Bionic L

stor akustisk kamera

Diameter av 170 cm

SONAH: 40 Hz – 2kHz
Beamforming: 150 Hz – 24 kHz

För datablad, klicka här (pdf)!