Ljudkälla

Att producera brus är inte svårt

Däremot att producera brus med hög uteffekt från en liten högtalare är en utmaning. Om man dessutom vill ha bra rundstrålande egenskaper så har man ytterligare en utmaning.

Vår leverantör, Qsources, har utvecklat flera patenterade lösningar för mätning av ljudkällor. Företaget som är baserat i Belgien har fokus på att utveckla ljudkällor med låg vikt och hög uteffekt.

Produkter

  • Qohm och Qoms2 är produkter för framför allt mätning av ljudisolation i olika utrymmen och lokaler.
    Var och en av högtalarna har sina olika egenskaper.
  • Varje högtalare behöver en brusgenerator och effektförstärkare. Qam har låg vikt och en max uteffekt av 950 W.
  • Qtap är en noggrann batteridriven stegljudsmaskin för mätning av ljudisolering i byggnader.