Ljudmätning

En ljudmätning ger bestämda storheter som beskriver och graderar ljud samt hjälper oss att jämföra ljud under olika förhållanden. Mätning och analys av ljud är ett kraftfullt diagnostiskt verktyg för olika åtgärdsprogram inom ljudområdet.

decibelmätare

Ljudnivåmätare

Den grundläggande ljudmätningen är att kunna mäta ljudtrycksnivån. Men ljudnivån kan mätas på en rad olika sätt och det finns många olika mätparametrar att ta ställning till. Detta förklarar också varför det finns så många olika modeller och typer av ljudnivåmätare. Att välja rätt ljudnivåmätare för sina behov kan ibland vara svårt.

Vi har ett stort utbud av ljudnivåmätare, för mer information se: https://www.faleco.se/ljudmatning/ljudnivamatare/

Ljudintensitetsmätare – som är mer än en ljudintensitetsmätare….

3D ljudintensitet

Vår ljudintensitetsmätare SonoCat är ett multifunktionellt verktyg för att göra flera olika typer av buller- och ljudmätningar. Som till exempel att i realtid bl.a. mäta ljudtrycksnivå, 3D-ljudintensitetsvektor, ljudeffekt och ljudabsorptionskoefficient.

För mer information se vår produktsida: https://www.faleco.se/ljudintensitetmatare/

Ljudeffekt

Behöver du mäta ljudeffekt? Läs denna sida: https://www.faleco.se/ljudeffekt/